Encyklopedia Finansów

Filtruj:

Jednostka uczestnictwa

Reprezentuje jednakowe w ramach poszczególnych kategorii prawa majątkowe uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego określone prawem i statutem. Jednostki uczestnictwa dzielą się na kategorie w zależności od metody pobierania opłaty manipulacyjnej i wysokości kosztów pobieranych od aktywów funduszu przypadających na daną jednostkę uczestnictwa.

rozwiń

Jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

Jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego to przypadająca na nas część majątku, czyli aktywów, jakie fundusz kupił za pieniądze zebrane od bardzo wielu inwestorów. Fundusze inwestycyjne różnią się tym, w co inwestują, czyli w jakie aktywa, oraz tym w jakich proporcjach kupują te aktywa. Są więc fundusze, inwestujące w lokaty, bony skarbowe, obligacje rządowe i korporacyjne, akcje itp. oraz rozmaite fundusze mieszane. Przynajmniej raz do roku fundusze ogłaszają sprawozdania, w których wyliczają, co konkretnie kupiły. Wszystko to, co mają w swoim portfelu, jest jakby w jednym worku, a cała wartość portfela dzieli się na jednostki uczestnictwa. Na nie zamieniane są pieniądze, które wpłacamy do funduszu. Kupując jednostkę uczestnictwa, nie kupujemy więc konkretnych papierów wartościowych, ale część udziału we wszystkich aktywach, jakie kupił fundusz. Wartość jednostki uczestnictwa zależy od wyceny wszystkich kupionych przez fundusz aktywów plus jego prowizja. Fundusze ogłaszają codziennie na swoich stronach internetowych wartość jednostek uczestnictwa i cenę, za jaką można je kupić.

rozwiń