Encyklopedia Finansów

Filtruj:

Transza

Transza to znaczy część. Niektóre kredyty banki wypłacają nie jednorazowo, ale w transzach. Tak jest na ogół w przypadku kredytów na budowę domu oraz kredytów inwestycyjnych (w tym także budowlanych) dla przedsiębiorstw. Wypłacanie kredytu w transzach pozwala bankowi na monitorowanie sposobu wydawania pieniędzy, tego czy wydawane są zgodnie z umową, a w przypadku firm – także zgodnie z biznesplanem. Transze, ich liczba i wysokość ustalane są podczas podpisywania umowy o kredyt. Aby kredytobiorca mógł zgodnie z harmonogramem otrzymać kolejną transzę, musi rozliczyć wydatki z poprzedniej. Rozliczenie polega na przedstawieniu faktur i rachunków, choć na ogół bank rezerwuje sobie też prawo do zweryfikowania i oceny stanu faktycznego na miejscu prowadzonej inwestycji. Jeśli kredytobiorca nie rozliczy wydatków z poprzedniej transzy, bank może wstrzymać wypłatę kolejnej.

rozwiń