Encyklopedia Finansów

Filtruj:

Zielona księga

Zielona Księga (ang. green paper) jest dokument wydawanym między innymi przez Komisję Europejską i mającym zainicjować konsultacje pomiędzy instytucjami, państwami członkowskimi i obywatelami UE na tematy związane z ważnym zagadnieniem. Zielone Księgi nie zawierają konkretnych rozwiązań i wniosków. Te po przeprowadzeniu konsultacji zapisywane są w Białych Księgach. Zielona Księga jest poświęcona prezentacji najważniejszych dla Unii spraw i ma pomóc w rozpoczęciu obywatelskiej dyskusji.

rozwiń

Zlecenie stałe

Zlecenie stałe składa się w banku, żeby regularnie wyznaczonego dnia dokonywał z naszego rachunku przelewu. Żeby bank zaprzestał dokonywania przelewów, należy odwołać zlecenie. Zlecenie stałe jest wygodne, gdy przez dłuższy okres płacimy zobowiązania w tej samej wysokości, gdyż każda zmiana zlecenia wiąże się z określoną procedurą i wizytą w oddziale. Dlatego wysokość opłat się zmienia, wygodniejszą formą realizowania stałych płatności jest polecenie zapłaty. Gdy złożymy raz polecenie zapłaty, to odbiorca przelewu będzie występował do naszego banku o uregulowanie kwoty za przedstawiony rachunek.

rozwiń

Związek Banków Polskich (ZBP)

Związek Banków Polskich (ZBP) to organizacja branżowa, która zrzesza polskie banki i działa na rzecz ich dobra. Powstał w 1991 roku. Do ZBP należą łącznie 52 banki komercyjne, a także oddziały zagranicznych instytucji kredytowych i banki spółdzielcze, członkami są wyłącznie banki działające na terytorium Polski. Najważniejsze zadania ZBP to staranie o jak najbardziej sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla działalności bankowej, funkcjonowania i rozwoju całego sektora bankowego. W tym celu Związek zabiera głos publicznie w sprawach związanych ze zmianami prawa, oceną jego skutków czy propozycjami zmian. ZBP organizuje także wspólne inicjatywy banków, dotyczące na przykład wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej, bezpieczeństwa systemu bankowego, wymiany informacji gospodarczej i kredytowej, rozliczeń pieniężnych. Wydaje również zasady dobrych praktyk, jakich powinny przestrzegać banki, publikuje specjalistyczne czasopisma i zajmuje się działalnością edukacyjną.

rozwiń